Wednesday, 2019-08-21, 6:27 PM

Kütük Ev


 
 
 Ahşap insan yaşamına özel bir anlam verir hatta insan ve doğa arasında bir kanal görevi görür. Ahşap evlerin mimarisi insana sakinlik ve denge hissi vererek beraberinde öz güven duygusunu yaşatır.
 Ahşap evde yaşam süren insan daima zinde olur.Çünkü ahşap yaşamaya devam eder.Doğadaki görevini sürdürür.
AVANTAJLARI
  • Dayanıklı ve Uzun Ömürlüdür
  • Soluk alır
  • İyi bir ısı yalıtımı sağlar.
  • Hoş bir koku yayar
  • Havadaki iyon dengesini sağlar
  • Havanın elektrik dengesini sağlar
  • Sesleri Yutarak ses yalıtımını sağlar
  • Yüzeyindeki sıcaklığı muhafaza eder.
  • Çevresi ile son derece uyumludur.
  • Depreme son derece dayanıklıdır ve depremden kaynaklanan hayati riskleri en aza indirir.

Kütük : Taş, beton, tuğla, briket gibi yapı elemanları ile birlikte sorun yaratmadan uyum içinde kullanılabilir.Özellikle zemin katı taş örme, üst katı kütük olan kütük ev kompozisyonu buna iyi bir örnek oluşturmaktadır.

Kütük ev yapmı için Çam ve Ladin kütükleri istenilen ölçülerde tarafımızdan hazırlattırılmaktadır.
 
 
                                                                     
 
 
 
 
Site menu
Shopping Cart
Search