Wednesday, 2019-08-21, 6:25 PM

İTHALAT AŞAMALARI


 
 İTHALAT AŞAMALARI
 
 • Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ithalat yapabilir.
 • İthalatçı belgesine gerek duyulmamaktadır. 
 • İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle doğrudan gümrük idarelerine başvurabilirler. 
 • Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınları ithalatında, ülkemizde açılan fuar ve sergilere Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz. 
 • Kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. 
  İthal edilecek malların gümrüklere gelmesini müteakıp, ithalat rejimi kararına ekli listelerde belirtilen oranlarda varsa Gümrük vergisi ve Toplu konut fonu ödenmesi gerekir. 
 • İthal edilecek malların ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler Kambio Mevzuatı hükümlerine tabidir.
 
 İthalatta Kullanılan Belgeler :

 1- Ticari Belgeler
 •  Faturalar (Proforma / Ticari / Navlun vb.) 
 •  Çeki Listesi 
 •  Koli Listesi 
 •  İmalatçı Analiz Belgesi 
 •  Diğer (Ekspertiz raporu, spesifikasyon belgesi vb.)
 2- Resmi Belgeler
 •  Dolaşım Belgeleri (A.TR / EUR - 1) 
 •  Menşe Şahadetnamesi 
 •  Kontrol Belgesi 
 •  Uygunluk Belgesi 
 •  Sağlık Sertifikası 
 •  Veteriner Sertifikası 
 •  Helal Belgesi 
 •  Radyasyon Belgesi 
 •  Boykot Sertifikası 
 •  ATA Karnesi
 3- Taşıma Belgeleri
 • Konşimento
 
Kanak: TORID - Türkiye Orman Ürünleri İthalatçıları ve Sanayicileri Derneği
 
 
                   
Site menu
Shopping Cart
Search